{ Instalacja OpenVPN na Windows - ITR.pl

Instalacja OpenVPN na Windows

Najnowszą wersje pakietu OpenVPN można pobrać ze strony www.openvpn.net i zainstalować posiadając prawa Administratora. Instalacja programu jest prosta i wymaga jedynie zatwierdzania domyślnych ustawień proponowanych podczas procesu instalacji (jeżeli będzie wykorzystywane połączenie z wykorzystaniem certyfikatów SSL - generowanych przez własne centrum certyfikacji - należy zwrócić uwagę, żeby była zaznaczona opcja "EasyRSA 2 Certificate Management Scripts").

Pakiet instalacyjny oprócz właściwego programu, zainstaluje również sterownik wirtualnego interfejsu TAP oraz graficzną nakładkę OpenVPN GUI. OpenVPN GUI dostępny jest na pasku zadań (w zasobniku systemowym, obok zegara) w postaci ikonki sygnalizującej zmieniającymi się kolorami aktualny stan tunelu:
żółty - tunel zainicjowany z jednej strony; zielony - tunel aktywny, w pełni funkcjonalny. Dodatkowo po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na ikonce, otwiera się menu, w którym mamy dostęp do skonfigurowanych przez nas połączeń, co stanowi wygodne narzędzie do administrowania nimi.

Zobacz również: