{ Czym jest OpenVpn? - ITR.pl

Czym jest OpenVpn?

VPN

Skrót VPN (ang. Virtual Private Network) oznacza wirtualną sieć prywatną, czyli usługę szyfrującą dane przesyłane przez Internet w celu ochrony tożsamości użytkownika. OpenVPN oferuje kilka metod uwierzytelnienia użytkowników: poprzez klucze, certyfikaty lub nazwę użytkownika i hasło (opcja z nazwą użytkownika i hasłem może być stosowana, w przypadku klienta bez certyfikatu).

Jest to kanał VPN zestawiany pomiędzy odległą fizycznie siecią LAN a urządzeniem klienta. Sieć LAN może należeć na przykład do firmy, a rolę bramy może pełnić serwer lub odpowiednio skonfigurowany ruter. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku, gdy chcemy na przykład mieć dostęp do firmowej sieci z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki niemu połączymy się szyfrowanym połączeniem VPN i będziemy mogli bezpiecznie pracować na firmowych zasobach.

OpenVPN – pakiet oprogramowania, który implementuje techniki tworzenia bezpiecznych połączeń punkt-punkt (VPN) lub strona-strona w sieciach routowanych lub mostkowanych. Umożliwia on tworzenie zaszyfrowanych połączeń między hostami przez sieć publiczną Internet (tunel) – używa do tego celu biblioteki OpenSSL oraz protokołów SSLv3/TLSv1. W przeciwieństwie do innych rozwiązań VPN nie bazuje na protokole IPsec jako medium. Pakiet ten dostępny jest na platformach Solaris, GNU/Linux, Android, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, QNX, Mac OS X oraz Windows 2000/XP/Vista/7/8/10. Cały pakiet składa się z jednego kodu binarnego dla klienta i serwera, opcjonalnego pliku konfigurującego oraz z jednego lub więcej plików kluczy w zależności od metody uwierzytelnienia. Aktualna wersja dla Windows posiada klienta dostępowego.

Zobacz również: