Internauta Ryszard Lewicki - z nami zobaczysz świat

Internauta Ryszard Lewicki jest obecnie na rynku od 2000 roku. Zajmujemy się dostawą internetu do małych miast i wiosek o ubogiej infrastrukturze oraz serwerami wirtualnymi, serwerami OpenVPN, serwerami pocztowymi bezpiecznymi typu QmaiLux, oraz administracją i sprzedażą domen.

Podstawą świadczenia usług telekomunikacyjnych jest wpis do UKE. Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerami,10970 dokonany przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Firma posiada własną infrastrukturę sieciową, która powstała w 2001 roku. Na początku swojego istnienia sieć obejmowała część osiedla Piekary "A", następnie została rozbudowana na osiedlu Piekary "C" w Legnicy. W chwili obecnej kolejną lokalizacją, która została objęta zasięgiem sieci to osiedle Piekary "A"  i takie miejscowości jak: Bartoszów, Głuchowice, Kłębanowice, Koskowice, Kochlice, Legnickie Pole, Nowa Wieś Legnicka, Rzeszotary, Wiercień.

Uwaga! Od 01.09.2019 r. wprowadzamy sukcesywnie nowe parametry sieci. Tabela prędkośći będzie aktualizowana po przeprowadzeniu testów w miejscowościach (kolor wytłuszczony, miejscowości w których trwają testy): Bartoszów, Kłębanowice, Koskowice, Kochlice, Legnickie Pole, Wiercień. Szczegóły wkrótce po testach i uaktualnieniu cennika, który będzie stosowany od 31 sierpnia 2019 roku.

ŁĄCZE ASYMETRYCZNE

L.p pobieranie - wysyłanie
od 07.00 - 23.59
pobieranie - wysyłanie
od 00.00 - 7.00
Cena netto
1 8.0Mbps - 800Kbps 8.0Mbps - 800Kbps 30,00 zł
2 10.0 Mbps - 1000Kbps 10.0 Mbps - 1000Kbps 40,00 zł
3 12.0Mbps - 1200Kbps 12.0Mbps - 1200Kbps 50,00 zł
4* 14.0Mbps - 1400Kbps 21.0Mbps - 2100Kbps 60,00 zł
5* 16.0Mbps - 1600Kbps 24.0Mbps - 2400Kbps 70,00 zł
6* 18.0Mbps - 1800Kbps 27.0Mbps - 2700Kbps 80,00 zł
7* 20.0Mbps - 2000Kbps 30.0Mbps - 3000Kbps 90,00 zł
8* 22.0Mbps - 2200Kbps 33.0Mbps - 3300Kbps 100,00 zł
9* 24.0Mbps - 2400Kbps 36.0Mbps - 3600Kbps 110,00 zł
10* 26.0Mbps - 2600Kbps 39.0Mbps - 3900Kbps 120,00 zł
11* 28.0Mbps - 3072Kbps 42.0Mbps - 6144Kbps 135,00 zł

ŁĄCZE SYMETRYCZNE

<L.p. Dzień od 7.00 do 23.59 Noc od 00.00 do 7.00 Cena netto
1.* 2Mbps 3Mbps 200,00 zł
2.* 3Mbps 4,5Mbps 250,00 zł
3.* 4Mbps 6Mbps 350,00 zł
4.* 5Mbps 7,5Mbps 450,00 zł
5.* 10Mbps 15Mbps 550,00 zł

* Dostępność usługi ograniczona

Wprowadzone prędkości symetryczne i a symetryczne są prędkościami gwarantowanymi.
Kolor szary: Uprawnia do korzystania z półtorakrotnej prędkości podstawowej w godzinach nocnych tj. od 00.00 do 7.00

Opłaty aktywacyjne

Czas trwania umowy Cena netto Cena brutto
Aktywacja przy Umowie na 12 m-cy 180,00 zł 221,40 zł
Aktywacja przy Umowie na 24 m-ce 135,00 zł 166,05
Aktywacja przy Umowie na czas nieokreślony 350,00 zł 430,50 zł

Pozostałe opłaty dodatkowe ponad standard

Nazwa usługi

Cenna netto Cena brutto
Podwyższenie uploadu x 2 35,00 zł 43,05 zł
Publiczne IP 20,00 zł 24,60 zł
Konfikuracja rutera 24,39 zł 30,00 zł
Dzierżawa bramki VOIP 10,57 zł 13,00 zł
Przewód sieciowy powyżej 10 mb. 2,03 zł 2,50 zł
Dodatkowe gniazdo sieciowe 31,71 zł 39,00 zł
Maszt antenowy do 0,5 metra 31,71 zł 39,00 zł
Ponowna aktywacja po wyłączeniu klienta z sieci 5,00 zł 6,15 zł

Za instalację i sprzęt klient nie płaci. Sprzęt jest własnością dostawcy internetu. Opłata aktywacyjna zależna jest od okresu na jaki podpisana jest umowa, fakturę należy zapłacić do 8-go dnia miesiąca, 12-go system przypomina o abonamencie za internet, przy braku zapłaty za dany miesiąc. Ponowna aktywacja spowoduje naliczenie kwoty 6,15 zł brutto przy fakturze za następny miesiąc. Natomiast po zakończeniu umowy sprzęt musi być zwrócony w okresie siedmiu dni. Umowa na rok lub dwa lata z możliwością przedłużenia na okres nieograniczony. Istnieje możliwość zainstalowania wyższych prędkości niż umieszczonych w cenniku na życzenie klienta.Cennik obowiązuje od 01.04.2017 roku do odwołania i z modyfikacją prędkości od 01.09.2019r.

 

- Modernizacja nadajnika w Kłębanowicach.

Legnica 17-07-2019 r.

Do końca sierpnia nastąpi koniec modernizacji sieci w której wzrośnie znacznie przepustowość. Dla obecnych klientów warunki abonamentowe pozostaną bez zmian. W czasie prowadzonych prac mogą nastąpić krótkotrwałe przerwy w odbiorze internetu. Za niedogodności przepraszamy.

Legnica 15-08-2019 r.

Uwaga! W dniu 21 sierpnia 2019 nastąpi wymiana nadajnika w Kłębanowicach. W związku z tym będą chwilowe braki w dostawie internetu. Prace rozpoczynamy o godzinie 17,00 a zakończenie jest planowane na godzinę 18,00. Po zakończenu modernizacji klienci powinni otrzymać nowe większe prędkości.

Legnica 19-08-2019 r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy fazę modernizacji nadajnika w Kłębanowicach który obsługuje też Koskowice. Prędkości klientów powinny być zgodne z nowym cennikiem i abonamentem, do końca sierpnia urządzenie będzie w testach.

 

Wiadomości bardzo ważne!


No documents found.