Internauta Ryszard Lewicki - z nami zobaczysz świat

Internauta Ryszard Lewicki jest obecna na rynku od 2000 roku. Zajmujemy się dostawą internetu do małych miast i wiosek o ubogiej infrastrukturze oraz serwerami wirtualnymi i gospodarką domen.

Podstawą świadczenia usług telekomunikacyjnych jest wpis do UKE. Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerami,10970 dokonany przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Firma posiada własną infrastrukturę sieciową, która powstała w 2001 roku. Na początku swojego istnienia sieć obejmowała część osiedla Piekary "A", następnie została rozbudowana na osiedlu Piekary "C" w Legnicy. W chwili obecnej kolejną lokalizacją, która została objęta zasięgiem sieci to osiedle Piekary "A"  i takie miejscowości jak: Bartoszów, Głuchowice, Kłębanowice, Koskowice, Kochlice, Legnickie Pole, Nowa Wieś Legnicka, Rzeszotary, Wiercień, Zimna Woda.

Uwaga! Od 01.03.2019r. wprowadzamy sukcesywnie nowe parametry sieci. Tabela prędkośći będzie aktualizowana po przeprowadzeniu testów w miejscowościach (kolor wytłuszczony miejscowości trwają testy): Bartoszów, Kłębanowice, Koskowice, Kochlice, Legnickie Pole, Nowa Wieś Legnicka, Wiercień. Szczegóły wkrótce po testach i uaktualnieniu cennika, który będzie od 1 maja 2019 roku.

ŁĄCZE ASYMETRYCZNE

L.p pobieranie - wysyłanie
od 07.00 - 23.59
pobieranie - wysyłanie
od 00.00 - 7.00
Cena netto
1 3.0Mbps - 300Kbps 3.0Mbps - 300Kbps 30,00 zł
2 4.0 Mbps - 400Kbps 4.0 Mbps - 400Kbps 40,00 zł
3 5.0Mbps - 500Kbps 5.0Mbps - 500Kbps 50,00 zł
4* 12.0Mbps - 1200Kbps 18.0Mbps - 1800Kbps 60,00 zł
5* 13.0Mbps - 1300Kbps 19.5Mbps - 1950Kbps 70,00 zł
6* 14.0Mbps - 1400Kbps 21.0Mbps - 2100Kbps 80,00 zł
7* 15.0Mbps - 1500Kbps 22,5Mbps - 2250Kbps 90,00 zł
8* 16.0Mbps - 2560Kbps 24.0Mbps - 3840Kbps 100,00 zł
9* 17,0Mbps - 3072Kbps 25,5Mbps - 4606Kbps 110,00 zł
10* 18,0Mbps - 4096Kbps 27,0Mbps - 6144Kbps 120,00 zł

ŁĄCZE SYMETRYCZNE

<L.p. Dzień od 7.00 do 23.59 Noc od 00.00 do 7.00 Cena netto
1.* 2Mbps 3Mbps 200,00 zł
2.* 3Mbps 4,5Mbps 250,00 zł
3.* 4Mbps 6Mbps 350,00 zł
4.* 5Mbps 7,5Mbps 450,00 zł
5.* 10Mbps 15Mbps 550,00 zł

* Dostępność usługi ograniczona

Wprowadzone prędkości symetryczne i a symetryczne są prędkościami gwarantowanymi.
Kolor szary: Uprawnia do korzystania z półtorakrotnej prędkości podstawowej w godzinach nocnych tj. od 00.00 do 7.00

Opłaty aktywacyjne

Czas trwania umowy Cena netto Cena brutto
Aktywacja przy Umowie na 12 m-cy 180,00 zł 221,40 zł
Aktywacja przy Umowie na 24 m-ce 135,00 zł 166,05
Aktywacja przy Umowie na czas nieokreślony 350,00 zł 430,50 zł

Pozostałe opłaty dodatkowe ponad standard

Nazwa usługi

Cenna netto Cena brutto
Podwyższenie uploadu x 2 35,00 zł 43,05 zł
Publiczne IP 20,00 zł 24,60 zł
Konfikuracja rutera 24,39 zł 30,00 zł
Dzierżawa bramki VOIP 10,57 zł 13,00 zł
Przewód sieciowy powyżej 10 mb. 2,03 zł 2,50 zł
Dodatkowe gniazdo sieciowe 31,71 zł 39,00 zł
Maszt antenowy do 0,5 metra 31,71 zł 39,00 zł
Ponowna aktywacja po wyłączeniu klienta z sieci 5,00 zł 6,15 zł

Za instalację i sprzęt klient nie płaci. Sprzęt jest własnością dostawcy internetu. Opłata aktywacyjna zależna jest od okresu na jaki podpisana jest umowa, fakturę należy zapłacić do 8-go dnia miesiąca, 12-go system wyłącza internet, przy braku zapłaty za dany miesiąc. Ponowna aktywacja spowoduje naliczenie kwoty 6,15 zł brutto przy fakturze za następny miesiąc. Natomiast po zakończeniu umowy sprzęt musi być zwrócony w okresie siedmiu dni. Umowa na rok lub dwa lata z możliwością przedłużenia na okres nieograniczony. Istnieje możliwość zainstalowania wyższych prędkości niż umieszczonych w cenniku na życzenie klienta.Cennik obowiązuje od 01.04.2017 roku do odwołania i z modyfikacją prędkości od 01.05.2019r.

 

- Modernizacja sieci internetowej w Kłębanowicach.

Legnica 17-07-2019 r.

Do końca sierpnia nastąpi koniec modernizacji sieci w której wzrośnie znacznie przepustowość. Dla obecnych klientów warunki abonamentowe pozostaną bez zmian. W czasie prowadzonych prac mogą nastąpić Krótkotrwałe przerwy w odbiorze Internetu. Za niedogodności przepraszamy.

Wiadomości bardzo ważne!


No documents found.