Usługi internetowe

P.U. Internauta s.c. Jest obecna na rynku od 2000 roku. Zajmujemy się dostawą internetu do małych miast i wiosek o ubogiej infrastrukturze oraz serwerami wirtualnymi i gospodarką domen. Podstawą świadczenia usług telekomunikacyjnych jest wpis do UKE. Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerami 10970,10971, dokonany przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Firma posiada własną infrastrukturę sieciową, która powstała w 2001 roku. Na początku swojego istnienia sieć obejmowała część osiedla Piekary "A", następnie została rozbudowana na osiedlu Piekary "C" w Legnicy. W chwili obecnej kolejną lokalizacją, która została objęta zasięgiem sieci to osiedle Kopernik 1 i 2 oraz centrum miasta Legnicy i takie miejscowości jak: Bartoszów, Głuchowice, Kłębanowice, Koskowice, Kochlice, Legnickie Pole, Nowa Wieś Legnicka, Rzeszotary, Wiercień, Zimna Woda.
Uwaga!
Wprowadzamy, sukcesywnie nowe parametry sieci od 13-07-2016 r. Wegług tabeli poniżej, w miejscowościach: Bartoszów, Głuchowice, Kłębanowice, Koskowice, Kochlice, Legnickie Pole, Nowa Wieś Legnicka, Wiercień, Zimna Woda. Szczegóły wkrótce w nowj pozycji cennika i od 1 września 2016 roku.

ŁĄCZA ASYMETRYCZNE

L.p

pobieranie - wysyłanie
od 0700 - 2359

pobieranie - wysyłanie
od 0000 - 700

Cena netto
 1. 3,0Mbps - 200Kbps 3,0Mbps - 200Kbps 30
 2. 4,0Mbps - 300Kbps 4,0Mbps - 300Kbps 40
 3. 5,0Mbps - 400Kbps 5,0Mbps - 400Kbps 50
 4* 7,0Mbps - 700Kbps 10,5Mbps - 950Kbps 60
 5* 8,0Mbps - 800Kbps 12,0Mbps - 1200Kbps 70
 6* 10,0Mbps - 1,0Mbps 15,0Mbps - 1,5Mbps 80
 7* 12,0Mbps - 1,5Mbps 18,0Mbps - 2,25Mbps 90
 8* 14,0Mbps - 2,5Mbps 21,0Mbps - 3,25Mbps 100
9* 16,0Mbps - 3,0Mbps 24,0Mbps - 4,5Mbps 110
10* 20,0Mbps - 6,0Mbps 30,0Mbps - 9,0Mbps 150

 ŁĄCZA SYMETRYCZNE

L.p.

Dzień od 700 do 2400

Noc od 2400 do 700

Cena netto

1.*

2Mbps

3Mbps

260

2.* 3Mbps 4,5Mbps 350
3.* 4Mbps 6Mbps 480
4.* 5Mbps 7,5Mbps 550
5.* 10Mbps 10Mbps 680

* Dostępność usługi ograniczona

. Wprowadzone prędkości symetryczne są prędkościami gwarantowanymi.
Kolor zielony:
Uprawnia do korzystania z półtora krotnej prędkości podstawowej w godzinach nocnych tj. od 0000 do 700.

Opłaty aktywacyjne

Czas trwania umowy Cena netto Cena brutto
Aktywacja przy Umowie na 12 m-cy 180,00 221,40
Aktywacja przy Umowie na 24 m-ce 135,00 166,05
Aktywacja przy Umowie na czas nieokreślony 350,00 430,50


Pozostałe opłaty

Nazwa usługi

Cenna netto Cena brutto
Podwyższenie uploadu x 2. 35,00 43,05
Zewnętrzne, publiczne IP. . 14,00 17,22
Konfikuracja rutera 24,39 30,00
Dzierżawa bramki VOIP. 10,57 13,00
Przewód sieciowy powyżej 10 mb. 2,03 2,50
Dodatkowe gniazdo sieciowe 31,71 39,00
Maszt antenowy do 0,5 metra. 31,71 39,00
Ponowna aktywacja po wyłączeniu klienta z sieci. 5,00 6,15


Fakturę należy zapłacić do 8-go bieżącego miesiąca, 11-go system wyłącza internet. Ponowna aktywacja w kwocie 6,15 brutto zostanie doliczona przy fakturze za następny miesiąc.
Sprzęt zainstalowany do odbioru internetu jest własnością dostawcy internetu i po zakończeniu umowy musi być zwrócony w okresie siedmiu dni. Umowa na rok lub dwa lata z możliwością przedłużenia na okres nieograniczony. Istnieje możliwość zainstalowania wyższej prędkości na życzenie klienta.

Cennik obowiązuje od 15.04.2013 roku do odwołania i z modyfikacją prędkości od 01-09-2016r.